Bc. Denisa Poulová

Diplomová práce

Automatizace konstrukce geologické mapy v prostředí GIS

Automation of geological map construction in GIS
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá návrhem dvou nástrojů v prostředí geografických informačních systémů (GIS). První nástroj je určen pro implementaci 3D roviny, orientované podle naměřených strukturních dat, do prostředí ArcGIS a druhý pro numerickou konstrukci průběhu geologického rozhraní v mapě. Geolog – mapér může s těmito nástroji uživatelsky vstřícným a časově nenáročným způsobem vykreslovat průběh …více
Abstract:
This thesis descibes two different tools, which were developed in the geographic information systems (GIS). The first tool was designed to implement a 3D plane with orientation based on the structural data into ArcGIS. The second tool provides a numerical construction of the geological boundaries in the map. Mapping geologist can outline geological boundary with those tools by the user-friendly and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta