Bc. Veronika Trnková

Bakalářská práce

Motiv veronských milenců v české literatuře 20. století

The Motive of Lovers of Verona in the Czech Literature in 20th Century
Anotace:
Bakalářská práce Motiv veronských milenců v české literatuře 20. století pojednává o odlišných možnostech přístupu k jedné látce, konkrétně o různých zpracováních shakespearovského motivu milenců vyskytujících se v české literatuře 20. století. Práce ukazuje a porovnává rozdílné způsoby, jakými je možno pracovat s pretextem. K tomuto účelu je využito tří děl, a sice apokryfu Romeo a Julie, jehož autorem …více
Abstract:
Bachelor thesis The Motive of Lovers of Verona in Czech Literature in 20th Century deals with the different options of attitude to one topic, especially with the diverse adaptations of the Shakespeare’s motive of lovers which occur in Czech literature in 20th century. The thesis shows and compares different ways how it can be handled with pretext. For this purpose there are used three writings. That …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. David Kroča, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.