Ing. Denisa Malá

Bakalářská práce

Význam a formování image firmy (Na příkladu image firmy Douwe Egberts)

Importance and forming of Image (for example Douwe Egberts company)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá image. Je zde vysvětleno, co znamená image firmy i značky, jak se image vytváří a udržuje. Popisuje, jak je spotřebitel ovlivněn image firmy či výrobku. Image firmy je podoba, idea a celkový dojem na veřejnost, kterým firma působí na své zákazníky. Image firmy nebo značky může mít zápornou i kladnou podobu. Pro lepší pochopení image, je zde význam vysvětlen a analyzován …více
Abstract:
The bachelor works deals with image. It is explained what image of a company or brands means. Below it is explained how image influences customers behavior. There are many methods how we can create image and how we can maintain it. Image of company is a form, idea and total impression on public by which the company can apply to customers. The company or brand can have a positive or negative image. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Iva Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance