Mgr. Filip Pultar

Bakalářská práce

Politics and Morality in the Works of George Orwell from 1933 to 1937

Politics and Morality in the Works of George Orwell from 1933 to 1937
Anotace:
Cílem této práce je rozbor politických a mravních aspektů třech zásadních děl britského spisovatele George Orwella. Těmito díly jsou Barmské dny, Na dně v Paříži a Londýně a Cesta k Wigan Pier. Hlavní důraz je kladen na vývoj Orwellových politických myšlenek ve vybraných dílech. Jeho kritika imperialismu a fašismu je srovnávána s jeho náklonností k socialismu. Práce dále porovnává Orwellovy socialistické …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyse the political and moral aspects of three major works by the British writer George Orwell: Burmese Days, Down and Out in Paris and London, and The Road to Wigan Pier. The main focus is placed on the development of Orwell’s political thinking in the selected works. His criticism of imperialism and fascism is juxtaposed with his favourable attitude towards socialism …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Alžběta Zedníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma