Bc. Kateřina DOMIANOVÁ

Diplomová práce

Životní styl a tělesná kondice dětí staršího školního věku

The lifestyle and physical fitness of older school children
Anotace:
Práce se zabývá životním stylem a pohybovou aktivitou u dětí staršího školního věku. Cílem práce je zjistit, zda pravidelný volejbalový trénink má vliv na zlepšení v pohybových testech a zda má vliv na životní styl jedinců. Testování bylo provedeno pomocí testů pohybové zdatnosti INDARES a dotazníku o životní styl. Celkový počet testovaných jedinců činil 60 osob.
Abstract:
Work is focused on life style and physical activity in older school-age children. The aim of the work is to demonstrate improvement with regular volleyball training. They were used for tampering INDARES test of physical activite and questionnaire of life style. The total number of tested persons was 60 persons.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOMIANOVÁ, Kateřina. Životní styl a tělesná kondice dětí staršího školního věku. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hcptbb hcptbb/2
2. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2019
Bulanova, L.
3. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.