Theses 

Analýza bilance centrální banky České republiky za uplynulých deset let – Ing. Valentýna Dufková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Valentýna Dufková

Diplomová práce

Analýza bilance centrální banky České republiky za uplynulých deset let

Analysis of the balance of payments of the central bank of the Czech Republic for the past ten years

Anotace: Předmětem diplomové práce „Analýza bilance centrální banky České republiky za uplynulých deset let“ je rozbor vývoje bilance České národní banky mezi lety 2005 a 2014. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována České národní bance, stručně popisuje její historii, nástroje a funkce. V závěru první části je zaveden pojem bilance centrální banky, je zde charakterizována vypovídací schopnost bilance a její struktura. Druhá část práce je zaměřena přímo na vývoj bilance České národní banky ve stanoveném období. Analýza se zabývá změnami v bilanci, jejich příčinami a dopady, přičemž skloubí trendy v bilanci České národní banky jako celku a vývoj jednotlivých vybraných položek.

Abstract: The subject of the master thesis "Analysis of the balance of payments of the central bank of the Czech Republic for the past ten years" is an analysis of the development of the balance of the Czech National Bank between 2005 and 2014. The work is divided into two parts. The first part is devoted to the Czech National Bank, briefly describes its history, tools and features. At the end of the first part is introduced the concept of the balance of payments of the Central Bank, here is characterized by the explanatory power of the balance and its structure. The second part of the work is focused directly on the development of the balance of the Czech National Bank, within a specified period. The analysis deals with the changes in the balance, their causes and effects, and combines the trends in the balance of the Czech National Bank as a whole and the development of each of the selected items.

Klíčová slova: Česká národní banka, centrální banka, bilance, měnová báze, devizové rezervy, politika měnového uvolňování, úrokové sazby, devizové intervence.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 00:55, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz