Theses 

Analýza bilance centrální banky České republiky za uplynulých deset let – Ing. Valentýna Dufková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Valentýna Dufková

Master's thesis

Analýza bilance centrální banky České republiky za uplynulých deset let

Analysis of the balance of payments of the central bank of the Czech Republic for the past ten years

Abstract: Předmětem diplomové práce „Analýza bilance centrální banky České republiky za uplynulých deset let“ je rozbor vývoje bilance České národní banky mezi lety 2005 a 2014. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována České národní bance, stručně popisuje její historii, nástroje a funkce. V závěru první části je zaveden pojem bilance centrální banky, je zde charakterizována vypovídací schopnost bilance a její struktura. Druhá část práce je zaměřena přímo na vývoj bilance České národní banky ve stanoveném období. Analýza se zabývá změnami v bilanci, jejich příčinami a dopady, přičemž skloubí trendy v bilanci České národní banky jako celku a vývoj jednotlivých vybraných položek.

Abstract: The subject of the master thesis "Analysis of the balance of payments of the central bank of the Czech Republic for the past ten years" is an analysis of the development of the balance of the Czech National Bank between 2005 and 2014. The work is divided into two parts. The first part is devoted to the Czech National Bank, briefly describes its history, tools and features. At the end of the first part is introduced the concept of the balance of payments of the Central Bank, here is characterized by the explanatory power of the balance and its structure. The second part of the work is focused directly on the development of the balance of the Czech National Bank, within a specified period. The analysis deals with the changes in the balance, their causes and effects, and combines the trends in the balance of the Czech National Bank as a whole and the development of each of the selected items.

Keywords: Česká národní banka, centrální banka, bilance, měnová báze, devizové rezervy, politika měnového uvolňování, úrokové sazby, devizové intervence.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 20:18, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz