Petr Michael Richtár, DiS.

Bachelor's thesis

Sociálně patologické jevy způsobené zadlužením občanů

Social pathologies caused by citizens' indebtedness
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o sociálně patologických jevech způsobených zadlužením občanů. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů, které úzce souvisejí s výskytem sociálně patologických jevů při zadlužení občanů a charakterizuje možné související příčiny a důsledky. Součástí bakalářské práce je provedeno šetření, při kterém zjišťuji, zda se mohou sociálně patologické jevy vyskytovat ve zvýšené …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with social pathological phenomena caused by citizens' indebtedness. The theoretical part is focused on the definition of concepts that are closely related to the occurrence of socially pathological phenomena in the indebtedness of citizens and characterizes the possible related causes and consequences. Part of the bachelor's thesis is a proven investigation, in which it is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2021
  • Supervisor: Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention