Johana Bursíková

Bakalářská práce

Mezikulturní marketing: kulturní porovnání (vybraného státu) a České republiky s implikací na základní marketingový mix

Intercultural Marketing: cultural comparison of Saudi Arabia and the Czech Republic, with implications for basic marketing mix
Anotace:
Tato práce má za cíl popsat a na praktickém příkladu demonstrovat, jak mohou kulturní vlivy působit na marketing na globálních trzích. V teoretické části práce jsou rozebírány jednotlivé aspekty kultury, jak jsou provázány s naším chápáním reklamní komunikace, jak se mohou promítat do marketingového mixu společnosti a působit na komunikační strategii. V praktické části práce je pak popsán marketingový …více
Abstract:
The goal of this bachelor´s thesis is to describe and demonstrate on a practical example how can cultural differences influence marketing strategy on global markets. In the theoretical part of this thesis, I am describing different types and cultural differences, how they are interconnected with our perception of marketing communication, how they can reflect on the marketing mix of a global company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: Michal Novák
  • Oponent: Tomáš Kincl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71202