Ing. Drahomíra Weitzová

Diplomová práce

Přínos, význam a poslání regionálních rozvojových agentur v ČR a zemích EU

Benefits, Importance and Mission of Regional Development Agencies in the CR and EU Countries
Anotace:
Tématem mé práce jsou regionální rozvojové agentury. Agentury jsou důležitou součástí rozvoje regionů, zvláště těch s vysokou nezaměstnaností a s malými pracovními příležitostmi. Agentury svou činností umožňují podnikatelským subjektům čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, pomáhají vytvářet nová pracovní místa. V teoretické části se zabývám vymezením pojmů, legislativou, historií a cíly …více
Abstract:
The theme of my thesis are regional development agencies. Agencies are an important part of regional development, especially those with high unemployment and low employment opportunities. The agencies allow their activities to business of implementing the funds of the European Union, will help create new jobs. In the theoretical part, I am dealing with defining the concepts, legislation, history and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní