Mgr. Adéla Vaňková

Bachelor's thesis

Sluchové postižení a komunikační techniky v České republice a U.S.A.

Hearing impairment and communication methods in the Czech Republic and the United States
Abstract:
Tato práce je zaměřena na komunikační techniky jedinců se sluchovým postižením. Zabývá se sluchovým orgánem, vyšetřeními sluchu, dělením sluchových vad a věnuje se různým metodám komunikace sluchově postižených v České republice a USA.
Abstract:
This thesis is focused on communication techniques of individuals with hearing impairment. It deals with the auditory organ, auditory examinations, division of hearing impairment and addresses on various methods of communication of hearing impaired persons in the Czech Republic and the United States.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2007
  • Supervisor: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta