Václav Trejbal

Doctoral thesis

Vztahy Ruska se zeměmi V4: Komparativní studie

Relations between Russia and Visegrad countries: A comparative case study
Anotácia:
Cílem práce by mělo být srovnání vztahů Ruské federace a zemí střední Evropy a identifikace aspektů, které nejvíc přispívají k odlišnostem ve formě a obsahu těchto bilaterálních vztahů. Jádrem práce proto bude komparativní případová studie zaměřená na srovnání kontextů jednotlivých bilaterálních vztahů. Na vztahy mezi státy je možné pohlížet jako na střet dvou zahraničních politik. Ruskou i středoevropskou …viac
Abstract:
The aim of the dissertation thesis is to compare the political relations of the Russian Federation and four Visegrad countries and to identify various aspects which contribute most to the differences in the form, content and closeness of the relations. The core of the thesis is a comparative case study focused on the comparison of context of individual bilateral relations. These will be viewed as a …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedúci: Emil Voráček
  • Oponent: Zdeněk Veselý, Nicolas Maslowski, Michal Kořan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52782