Theses 

The analysis of the Czech translation of Ken Kesey´s novel One Flew Over the Cuckoo's Nest, with the focus on the expressive language of McMurphy – Veronika MIKŠÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Veronika MIKŠÍKOVÁ

Bakalářská práce

The analysis of the Czech translation of Ken Kesey´s novel One Flew Over the Cuckoo's Nest, with the focus on the expressive language of McMurphy

The analysis of the Czech translation of Ken Kesey´s novel One Flew Over the Cuckoo's Nest, with the focus on the expressive language of McMurphy.

Abstract: This thesis deals with expressivity of words. In theoretical part, there is explained the term translation and also offered types of equivalents used while translating from English to Czech (lexical, grammatical, textual, pragmatic), then there are described three types of expressivity (inherent, adherent, contextual) and offered examples. In practical part, there is some information about context that was used for the analysis of expressive speech of character McMurphy. All the parts are described while showing contrast between English and Czech and there are also offered some examples. At the end of thesis the result of analysis is summarized and it also says whether practical usage of expressivity derives from theoretical findings.

Abstract: Tato práce se zabývá expresivitou slova. V teoretické části je krátce vysvětlen pojem překlad a jsou poskytnuty různé ekvivalenty používané při překládání z angličtiny do češtiny (lexikální, gramatický, textový a pragmatický), poté jsou tu popsány tři typy expresivity (inherentní, adherentní, kontextová) a nabídnuty příklady. V praktické části je přiblížen kontext, ze kterého byla vytvořena analýza, a poté jsou zde vysvětleny výsledky analýzy expresivní mluvy postavy McMurphyho, všechny části jsou postaveny do kontrastu angličtiny a češtiny a jsou tu také nabídnuty nějaké příklady. Na konci práce jsou shrnuty výsledky analýzy a to, zda praktické využití expresivity vychází z nastudovaných teoretických poznatků.

Keywords: expresivita, inherentní, adherentní, kontextová, překlad, ekvivalent, lexikální, gramatický, textový, pragmatický, analýza

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MIKŠÍKOVÁ, Veronika. The analysis of the Czech translation of Ken Kesey´s novel One Flew Over the Cuckoo's Nest, with the focus on the expressive language of McMurphy. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz