Mgr. Petra Sedláková

Bakalářská práce

Hra a hračka v životě dítěte předškolního věku

Child s game and a toy in the life of preschool age children
Anotace:
Tématem diplomové práce je hra a hračka v životě dítěte předškolního věku. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o hře a hračce uváděné v odborné literatuře. Je zde zmíněn historický vývoj názorů na hru od starověku až po současnost. Hra je charakterizována prostřednictvím jejích základních znaků a funkcí, které plní, přičemž jsou uvedeny i některé základní typologie her. Pozornost je věnována …více
Abstract:
The topic of thesis is a child’s game and a toy in the life of preschool age children. The theoretical part summarizes the current knowledge about the child’s game and toy presented in the professional literature. The historical progress of popular mood on the child’s game starting from antiquity and continuing to the present is mentioned here too. The child’s game is characterized by means of its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta