Ing. Lucie JANEČKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Postavení města Strážnice ve smíšeném modelu veřejné správy

Position of Town Strážnice in Mixed Model of Public Administration
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postavením obce Strážnice ve smíšeném modelu veřejné správy. V teoretické části jsou popsány základní pojmy související s danou problematikou. V praktické části je zpracována činnost pověřeného obecního úřadu ve Strážnici. Je vytvořena SWOT analýza a vypracován návrh na případné změny ve struktuře veřejné správy v ČR.
Abstract:
My master thesis deals with a position of town Strážnice in mixed model of public administration. In the theoretical part are described concepts which are relevant to mentioned issue. In the practical part is processed working of accredited municipal authority in Strážnice following by SWOT analysis. Also there is a proposal on appropriate changes in the public administration structure in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008
Identifikátor: 8876

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jiří Macháček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANEČKOVÁ, Lucie. Postavení města Strážnice ve smíšeném modelu veřejné správy. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj