Bc. Daniela Koňaříková

Bakalářská práce

Teaching English to Pupils with Learning Disabilities at Lower Secondary School

Teaching English to Pupils with Learning Disabilities at Lower Secondary School
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměří na žáky druhého stupně základní školy se specifickými vzdělávacími potřebami a poruchami učení a vlivy těchto patologií na výuku anglického jazyka. V teoretické části budou popsány poruchy učení ve vztahu k výuce anglického jazyka, vhodné výukové metody a pomůcky. V praktické části bude provedeno dotazníkové šetření mezi učiteli anglického jazyka, které bude zaměřeno …více
Abstract:
This bachelor thesis will focus on pupils with special educational needs and learning disabilities at lower secondary school and the effects of these pathologies on learning English language. In the theoretical part, there will be described learning disabilities in relation to teaching English language, appropriate teaching methods and aids. In the practical part, there will be a questionnaire survey …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/emye2/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marie Machničová
  • Oponent: Mgr. Lenka Jašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě