Dana Šťastná

Diplomová práce

Rosina, Il Barbiere di Siviglia

Rosina, Il barbiere di Siviglia

Anotace:
Práce uvádí život a dílo G. Rossiniho, jeho tvůrčí období. Blíže popisuje operu Il barbiere di Siviglia se zaměřením na postavu Rosiny. Čtenář zde nalezne vysvětlení pojmu belcanto a jeho specifika. Autor popisuje vlastní zkušenost s rolí Rosiny.
Abstract:
The work presents the life, work, and times of G. Rossini. It takes a closer look at the opera Il barbiere di Siviglia with particular emphasis on the character of Rossina. The work also familiarizes the reader with the term Bel Canto and its particulars. The author describes her own experience with the character of Rossina.
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

opera

Klíčová slova

Rossini Gioacchino 1792-1868

Klíčová slova

hudební analýzy

Klíčová slova

operní role

Klíčová slova

italská hudba
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Martin BÁRTA
  • Oponent: Helena KAUPOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 8. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna