Bc. Tereza Veselá

Bakalářská práce

Postavení vrstvy duchovních v politickém systému Íránské islámské republiky

The Position of the Islamic Clergy in the Islamic Republic of Iran
Anotace:
Cílem této práce je analýza postavení šíitských duchovních v íránské společnosti a vývoje tohoto postavení a jejich vlivu v historii. Důraz je také kladen na islámskou revoluci a na Chomejního koncept Vlády faqíha a na snahy reformního hnutí Muhammada Chátamího o reformu politického systému. Prostor je také věnován názorům jednotlivých proudů v rámci duchovní i intelektuální vrstvy na některé bezpečnostní …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the position of the shiite clergy in the iranian society and the development of this position and their influence during iranian history. The thesis also examines the event of the islamic revolution, ayatollah Khomeini´s concept of the Government of the jurist and the reformist movement of Muhammad Khatami.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Raděj, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Práce na příbuzné téma