Bc. Jana Bugalová

Diplomová práce

Aktivity s využitím koní jako prevence pro děti v riziku poruch chování

Equine assisted learning as an prevention for children at risk
Anotace:
Anotace Diplomová práce se zabývá aktivitami s využitím koní (AK) jako vhodné terapie pro jedince v riziku poruch chování v oblasti prevence. Cílem teoretické části je seznámení s tímto méně známým druhem hiporehabilitace, s nezbytnými pojmy, s teoretickou podstatou AK, s oblastmi působení, s metodikou a jednotlivými metodami a se všemi nezbytnými organizačními podmínkami, které jsou potřebné pro provádění …více
Abstract:
The Annotation The Diploma thesis deals with using Equine assisted learning as a suitable therapy for children at risk for behavioural disorder. It concentrates mainly on prevention. The aim of theoretical part is acquaint with Equine assisted learning, important conceptions, theoretical part of Equine assisted activities, methodology and methods, and with every important organizing conditions for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta