Bc. Andrea Polidarová

Diplomová práce

Účetní metoda a vypovídací schopnost účetních dat

Accounting method and reflected ability of accounting data
Anotace:
Tato práce je zaměřena na to, jak variantní a volitelné účetní metody stanovené v Zákoně 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších úprav, mohou ovlivnit hospodářský výsledek firmy. Cílem diplomové práce je na základě analýzy používané metodiky účtování společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. stanovit, jaký vliv má tato metodika na výsledek hospodaření a zjistit, zda by změna dosud používaných …více
Abstract:
Focus of this diploma thesis is influence of variant and selectable accounting methods stated in 563/1991 coll. on accounting and operating results of companies. The aim of the thesis is to carry out an analysis of used accounting methods by company JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. The analysis will determine impact of the selected accounting methods on operating results of the company and whether the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma