Ing. Ján Kriváň

Bakalářská práce

Analýza síly podnikové kultury a jejího vlivu na výkonnost podniku

Analysis of corporate culture strength and impact on corporate performance
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „Analysis of corporate culture strenght and impact on corporate performance” is an investigation of the impact of corporate culture on the corporate performance, which can be influenced by a level of employee fluctuation. First part of the thesis is focused on gathered theoretical information reffering to a corporate culture, its strenght and an impact on performance …více
Abstract:
Predmetom práce „Analýza sily podnikovej kultúry a jej vplyvu na výkonnosť podniku“ je výskum vplyvu sily podnikovej kultúry na výkon, ktorý môže byť ovplyvnený výškou fluktuácie zamestnancov. Prvá časť práce je zameraná na zhrnutie teoretických poznatkov týkajúcich sa podnikovej kultúry, jej sily a pôsobenia na výkon a fluktuáciu v podniku. Druhá časť práce sa zameriava na samotný výskum sily podnikovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
  • Oponent: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management