Mgr. Ing. Lenka Furová

Diplomová práce

Hospodářská politika poválečné Francie

Economic Policy of France after 1945
Anotace:
Diplomová práce analyzuje hospodářskou politiku Francie po druhé světové válce. První kapitola se zabývá nejdůležitějšími vlivy a principy, které ovlivnily francouzské hospodářství. Následující část analyzuje znárodňování, jeho důvody a cíle. Třetí kapitola se zabývá teorií indikativního plánování. Především zkoumá jeho kooperativní a informační efekt. Ve čtvrté části je analyzována institucionální …více
Abstract:
This thesis analyzes the economic policy of France after World War II. The first chapter describes the most important factors and principles that have influenced French economy. The following section analyzes the nationalization, its reasons and goals. The third chapter deals with the theory of indicative planning. Primarily examines the effect of cooperative and informative. In the fourth section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika