Radim Sojka

Master's thesis

Hybridní paralelizace TFETI-1 metody

The hybrid parallelization of TFETI-1 method
Abstract:
Práce se zabývá hybridní paralelizací TFETI-1 metody implementované v knihovně PermonFLLOP. Nejdříve představuje různé paralelní programovací modely a způsoby hybridní paralelizace. Poté uvádí možné výhody hybridní paralelizace v porovnání s čistou MPI paralelizací. Dále pak tato práce analyzuje balíčky poskytující přímé řešiče, které hrají klíčovou roli v implementaci TFETI-1, z hlediska vhodnosti …more
Abstract:
The thesis deals with the hybrid parallelization of the TFETI-1 method which is implemented in the library PermonFLLOP. At first, the thesis presents various parallel programming models and ways of the hybrid parallelization. There are listed the possible benefits of the hybrid parallelization compared with the pure MPI parallelization. Then the thesis analyzes the packages providing direct solvers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: David Horák
  • Reader: Václav Hapla

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.