Radim Sojka

Master's thesis

Hybridní paralelizace TFETI-1 metody

The hybrid parallelization of TFETI-1 method
Anotácia:
Práce se zabývá hybridní paralelizací TFETI-1 metody implementované v knihovně PermonFLLOP. Nejdříve představuje různé paralelní programovací modely a způsoby hybridní paralelizace. Poté uvádí možné výhody hybridní paralelizace v porovnání s čistou MPI paralelizací. Dále pak tato práce analyzuje balíčky poskytující přímé řešiče, které hrají klíčovou roli v implementaci TFETI-1, z hlediska vhodnosti …viac
Abstract:
The thesis deals with the hybrid parallelization of the TFETI-1 method which is implemented in the library PermonFLLOP. At first, the thesis presents various parallel programming models and ways of the hybrid parallelization. There are listed the possible benefits of the hybrid parallelization compared with the pure MPI parallelization. Then the thesis analyzes the packages providing direct solvers …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: David Horák
  • Oponent: Václav Hapla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.