Theses 

Motiv mateřství ženských postav v díle Petry Hůlové – Bc. Kristýna Tumová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Czech Language and Literature

Theses on a related topic

Display description

Bc. Kristýna Tumová

Bachelor's thesis

Motiv mateřství ženských postav v díle Petry Hůlové

Motive of Motherhood of Feminine Characters in the Work of Petra Hůlová

Abstract: Bakalářská práce Motiv mateřství ženských postav v díle Petry Hůlové je zaměřena na analýzu motivu mateřství u ženských postav v prózách Petry Hůlové Paměť mojí babičce, Přes matný sklo a Umělohmotný třípokoj. První část práce se zabývá postavou a motivem z teoretického hlediska. V praktické části jsou analyzovány postavy, k čemuž dopomáhají literárněteoretické studie. V závěru práce jsou srovnávány společné a rozdílné znaky ve vztahu k motivu mateřství.

Abstract: This bachelor’s thesis Motive of Motherhood of Feminine Characters in the Work of Petra Hůlová is focused on analysis of the motive of motherhood among feminine characters in prose of Petra Hůlová “All This Belongs to Me”, “Through Frosted Glass” and "Plastic Three-bedroom Apartment". The first part of the thesis is dealing with the character and motive from the theoretical point of view. In the practical part characters are analyzed with the help of literary-theoretical studies. In the conclusion different and common features in the relation to the motive of motherhood are compared.

Keywords: Petra Hůlová, Paměť mojí babičce, Přes matný sklo, Umělohmotný třípokoj, postava, vypravěč, motiv, mateřství

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/3/2019 01:18, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz