Bc. Anna Filkuková

Master's thesis

Eliminace informační nerovnováhy mezi prostředím trhu a poskytovatelem služeb

A model for balancing information asymmetry between the market and a service provider
Abstract:
Předmětem práce je zkoumání asymetrie informací, proč klienti kupují nekvalitní služby a poskytovatelé s kvalitními službami jsou vytlačování z trhu, což vede k selhávání tržního prostředí. Práce popisuje hlavní příčiny, na kterých se snaží stanovit opatření pro poskytovatele, která by takovému vytlačování měla zabránit. Autorka se dále zabývá vztahem mezi klientem a poskytovatelem, který vede ke kvalitnějšímu …more
Abstract:
Subject of this work is to investigate the asymmetry of information, why clients buy poor quality services and providers with quality services are squeezed out the market, which leads to the failure of the market environment. The work describes the main causes of information asymmetry and tries to establish arrangements, which should prevent such exclusion of providers. The author also deals with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2013
  • Supervisor: RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky