Bc. Barbora Hazdrová

Diplomová práce

Motivace a spokojenost zaměstnanců ve vybraném podniku

Motivation and satisfaction of employees in a selected company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou motivace a spokojenosti zaměstnanců, jakožto zásadními faktory ovlivňujícími výkonnost, inovační myšlení a tím i úspěch a konkurenceschopnost celé firmy. Teoretická část se věnuje vysvětlení pojmu motivace, důvodům, proč by na ní neměl úspěšný podnik zapomínat a důsledkům nedostatečné motivace. Dále jsou uváděny způsoby stimulace, zvláštní důraz je kladen na …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the motivation and satisfaction of employees. Both are considered to be substantial factors influencing performance, creativity and thus success and the competitive ability of a respective company. The theoretical part of the thesis focuses on the explanation of the term motivation. It concentrates on reasons why a successful company should not omit to motivate employees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jiří Stýblo, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní