Ing. Jana Acsová

Bakalářská práce

Daň z príjmov vyberaná zrážkou a jej právna úprava

Withholding tax and its legal regulations
Abstract:
ACSOVÁ, Jana: Withholding tax and its legal regulation [bachelor thesis]: Banking Institute/College of Banking, international college in Banská Bystrica.Department of Economy, Pricing, Social Sciences and Law. Supervisior: JUDr. Ing. Lucia Kubincová. Year of Advocacy: 2013. Number of pages: 58. Legislative intentions of the Government are revealed in important areas that present the need to achieve …více
Abstract:
ACSOVÁ, Jana: Daň z príjmov vyberaná zrážkou a jej právna úprava [Bakalárska práca]: Bankovní institut vysoká škola, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských viad a práva. Vedúci práce: JUDr. Ing. Lucia Kubincová. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 58. Legislatívne zámery vlády sa premietajú v ťažiskových oblastiach, medzi ktoré s určitosťou patrí aj potreba …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Lucia Kubincová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře