Theses 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti SAP BSCE – Klára Čamrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Klára Čamrová

Bachelor's thesis

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti SAP BSCE

Employee Education and Development in the company SAP BSCE

Anotácia: Práce seznamuje čtenáře se současnými trendy v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a poskytuje uspořádaný pohled na problematiku, vysvětluje základní pojmy, formy, metody vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a vytváří základ pro pochopení významu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Teoretická část práce je zaměřena především na pochopení pojmů, rozdělení základních metod vzdělávání a rozvoje do tří skupin -- on the job, off the job a metod na rozhraní. Pro úplnost jsou zachyceny i vývojové směry a trendy, kterými se vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ubírají, a legislativní úprava podnikového vzdělávání v České republice. Součástí práce jsou také vybraná statistická data ze šetření Další odborné vzdělávání Evropského statistického úřadu z roku 2006. Praktická část zahrnuje popis a analýzu vzdělávacích a rozvojových aktivit ve společnosti SAP BSCE, včetně jejich následného zhodnocení, případně navržení zlepšení.

Abstract: This paper familiarizes the readers with the contemporary trends in the area of employee education and development and offers aligned perspective on the issue, explains the basic notions, forms and methods of employee education and development and creates the foundation to understanding the importance of the education and development of the employees. The theoretical part of this paper focuses on understanding the notions and the division of the education and development methods into three groups - on the job, off the job and marginal methods. For the sake of completeness, I also mention the direction and trends in which the employee education and development progresses as well as the legislative adjustments of the corporate education in Czech republic. A part of this paper are also selected data from the 2006 survey "Further Expertising Education", done by the European Statistics Agency. The practical part focuses on the description and analysis of the education and development activities in the company SAP BSCE, including their evaluation and the prospective suggestions for improvement.

Kľúčové slová: SAP, metody, zaměstnanci, rozvoj, vzdělávání

Keywords: development, SAP, methods, education, employees

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedúci: Martin Šikýř
  • Oponent: Anna Švůgerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21542


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 02:41, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz