Theses 

Sebeobrana v širších souvislostech – Bc. Roman KOPEČNÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Roman KOPEČNÝ

Master's thesis

Sebeobrana v širších souvislostech

Self-defense in Broader Context

Anotácia: Práce se zabývá problematikou násilí spravedlivého a nespravedlivého a srovnává přístup k němu dnes a v minulosti. Provádí srovnání soustav sebeobran if-koncepce se sebeobranou MS-1, vycházející ze sindefendologie. Ze srovnání vyplývá, proč je nutné ze zásadních důvodů odmítnout všechny tzv. if-koncepce "sebeobrany" (džiu-džitsu, aikidžitsu, karate, kendžitsu, nebo soustav z nich vycházejících). Ze zorného úhlu sindefendologie vědecké nauky o sebeobraně a ze zorného úhlu etického etiky křesťanské je veden vlastní výklad. Etická oprávněnost je dokládána na základě Summy Theologické sv. Tomáše Akvinského, Katechismu katolické církve a reálných možností napadeného se bránit, s ohledem na nebezpečí, která mu z toho plynou. Jako zásadní je chápána nutnost i užitečnost základního rozdělení situací na sebeobranné a sebeochranné, neboť až toto dělení umožňuje obránci identifikovat charakter bojové situace, a tím i v etickém ohledu přijatelné bojové akce dříve, než by se octl ve vyslovené časové tísni. Na modelových příkladech je demonstrováno, že soudní rozhodování, které nerespektuje sindefendologické poznatky o reálných možnostech obránce a bez zřetele na etiku, je nutně vůči obránci nespravedlivé a ve svých důsledcích straní útočníkovi.

Abstract: This thesis deals with the question of just and unjust violence and also compares approach to the just violence today and in the past. It presents comparison of systems of if-conception self-defense and MS-1 self-defense which comes from sindefendology. From this comparison is clear, why it is necessary to refuse all so called if-conceptions self-defense (jujitsu, aikijitsu, karate, kenjitsu or other similar systems). The two main sources of this thesis are sindefendology (science of self-defense) and Christian ethics. The criteria for ethical justification are following: St. Thomas Aquinas's Summa theologiae, Catechism of theCatholic Church and real possibilities of attacked person to defense (with regard to dangers, which come from the situation). It is necessary to distinguish between self-defensive and self-protective situations. This distinction helps to comprehend the nature of combat situation, and therefore also to choose the ethical acceptable actions on time. There are described some cases which shows importance of the knowledge of sindefendology about real possibilities of attacked person. Course of justice without the knowledge of sindefendology and ethics can be unjust for attacked man.

Kľúčové slová: sebeobrana, sebeochrana, alogodika, sindefendologie, sebeobrana MS-1, násilí, souzásah, strukturálně-mezné myšlení, Defo, Ato, druhy identifikací, kvazisignální, multisignální, monosignální, nosistické a idolatrické já, krátké ruční palné zbraně, etika, princip dvojího účinku, princip právního bezpečí

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
  • Zverejniť od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=25734 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KOPEČNÝ, Roman. Sebeobrana v širších souvislostech. Č. Bud., 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 1. 2019 01:45, 3. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz