Kamila Stručovská

Bachelor's thesis

Vliv závažných hromadných onemocnění (Ebola a malárie) na rozvoj regionu střední Afriky

The Impact of serious collective Illnesses (Ebola and malaria) on the Development of the Central Africa Region
Anotácia:
Předložená bakalářská práce zkoumá význam hromadných nemocí Ebola a malárie v rozvojových zemích se zaměřením na střední Afriku, konkrétně na Gabon a Demokratickou republiku Kongo. Shromážděné informace se týkají obecných informací o nemocech, příčin šíření Eboly a malárie a dynamiky jejich výskytu. Součástí práce je analýza socio-ekonomického prostředí vybraných zemí Gabonu a Demokratické republiky …viac
Abstract:
This bachelor thesis examines the importance of Ebola and malaria in developing countries with a focus on Central Africa, especially Gabon and Democratic Republic of the Congo. The summarised information relate to general information about diseases, the causes of Ebola and malaria spreading and the dynamic of their occurrences. The thesis includes an analysis of the socio-economic environment of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
  • Oponent: Dana Hübelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií