Bc. Zbyněk Ondrák

Diplomová práce

Bezpečnostní aspekty agregačních protokolů pro bezdrátové senzorové sítě

Security aspects of aggregation protocols for wireless sensor networks
Anotace:
Osvojení bezdrátových senzorových sítí se očekává v přístích několika letech nebo dekádách a od protokolů se požaduje návrh s vědomím bezpečnosti již od úplného začátku. Návrh protokolu by měl zahrnovat efektivní metody šetření zdrojů co se týče omezené přirozenosti síťových uzlů a datová agregace je jedna z nich. Práce popíše současné protokoly zabezpečené datové agregace, a to bude zahrnovat bezpečnostní …více
Abstract:
The wireless sensor network is expected to be adopted in the next couple of years or decades and the protocols are desired to be designed with security in mind from scratch. The protocol design should include the efficient resource sparing methods what egards the limited nature of the network nodes and data aggregation is one of them. The thesis will describe the current secure data aggregation protocols …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.