Lucie ŠEFČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Mezijazyková homonymie: Nepravé ekvivalenty

Interlanguage homonymy, False cognates
Abstract:
The object of this undergraduate thesis is the linguistic phenomenon false friends. It consists of two main parts, theoretical and practical one. The theoretical part of this study deals with these treacherous words from the synchronic point of view providing the reader a brief overview of false friends and its classification. Secondly, the diachronic point of view is discussed and thus in relation …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá mezijazykovou homonymií, konkrétně jevem zvaným false friends, nebo-li falešní přátelé. Práce se skládá ze dvou hlavních částí; teoretické, která se věnuje false friends z pohledu synchronního a diachronního, a praktické, jenž se zabývá samotným výzkumem. Nejprve je čtenáři poskytnut obecný přehled těchto zrádných slov, dále studie v souvislosti s Williamem Shakespearem …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Naděžda Stašková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEFČÍKOVÁ, Lucie. Mezijazyková homonymie: Nepravé ekvivalenty. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání