Šárka Černá, DiS.

Bakalářská práce

Porovnání poskytování osobních úvěrů Komerční bankou, a. s. a Beneficial Finance, a. s.

Comparison of providing personal credits by KB, a. s. and Beneficial Finance, a. s.
Anotace:
Záměrem a smyslem mé bakalářské práce je porovnat poskytování osobních úvěrů Komerční bankou, a. s. a společností Beneficial Finance, a. s. V době, kdy je veřejnost „bombardována“ možnostmi nákupu na splátky si chci ověřit, do jaké míry jsou tyto osobní úvěry využívány, jaké osobní úvěry jsou preferovány a co bývá nejčastěji jejich předmětem. Tyto informace bych chtěla získat prostřednictvím vlastního …více
Abstract:
The whole purpose of my thesis is to Compaq personal line of credits as are being offered by „Komerční banka, a. s. (Bank of commerce) and credit company Beneficial Finance, a. s. In the era hen public is being „bombarded“ by offerings of credit purchases, I would like fo find out to chat percentage those personal credits are being used, which ones are being prefered and for chat purpose. I would like …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2008
  • Vedoucí: Ing. Ota Eisenreich
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management