Mgr. Tomáš VYŠOHLÍD

Diplomová práce

Netradiční formy marketingové komunikace v oblasti bankovnictví - analýza kampaně "Nekrmte bankéře"

Analýza kampaně "Nekrmte bankéře"

Non-traditional forms of marketing communication in banking field - analysis of the campaign ``Don{\crq}t feed the banker"
Anotace:
Ve své práci se zaměřím na popis a analýzu netradičních forem marketingové komunikace v oblasti bankovnictví. Analýze pak podrobím kampaň mBank s názvem: Nekrmte bankéře. Nastíním vznik storyboardu, dále přípravy kampaně a následně popíšu samotnou realizaci. V závěru se zaměřím na samotné výsledky a efektivitu celé kampaně, včetně návštěvnosti webu a reakcí respondentů.
Abstract:
In my thesis I will concentrate on description and analysis of non-traditional forms of marketing communication in banking field. In particular I will analyse the campaign: Don{\crq}t feed the banker carried out by mBank. First of all, I will describe the origin of storyboard, next I will show the development of the campaign and finally I will concentrate on the actual realization of the project. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2009
Identifikátor: 10644

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Milan Banyar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYŠOHLÍD, Tomáš. Netradiční formy marketingové komunikace v oblasti bankovnictví - analýza kampaně "Nekrmte bankéře". Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 14. 08. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.