Ing. Veronika Hrozová Kotoučová

Bakalářská práce

Propagační video jako nástroj marketingové komunikace golfové společnosti

Promotional video as marketing communication tool for golf company
Anotace:
V předkládané bakalářské práci se zabýváme tvorbou propagačního videa golfového hřiště Kotlina. Sledujeme specifické rysy přípravy a realizace tohoto projektu a upozorňujeme na možná rizika tvorby. V práci se zaměřujeme na teoretické marketingové souvislosti, ale také na konkrétní postupy při dramaturgii, realizaci, post-produkci a distribuci propagačního videa.
Abstract:
The presented thesis deals with creating a promotional video of Golf resort Kotlina. We are tracing specific features of this project type and implementation and highlight the potential risk of creation. We are focus not only on theoretical marketing connections, but also on specific procedures for dramaturgy, implementation, post-production and distribution of promotional videos.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Slavomír Paravičiny
  • Oponent: prof. MgA. Jiří Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní