Bc. Andrea Procházková

Bakalářská práce

Google Analytics a jeho role při zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Google Analytics and its role in increasing the efficiency business processes
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na použití nástroje Google Analytics a jeho významu při zvýšení efektivnosti vybraného webu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, tykající se internetového marketingu a webové analytiky, především pak popis nástroje Google Analytics. Následně jsou v praktické části analyzovány jednotlivé přehledy Google Analytics v konkrétní společnosti s návrhem optimálního …více
Abstract:
This bachelors thesis is focused on the use of Google Analytics tool and its importance in increasing the efficiency of the selected web site. The basic conception referring to internet marketing and web analytics is defined in the theoretical part, especially the description of the tool Google Analytics. Consequently, in the practical part, there are analyzed individual reports of Google Anlalytics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Šipka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting