Bc. Filip Pokrývka

Master's thesis

Limits of efficient FO model checking of geometric graphs

Limits of efficient FO model checking of geometric graphs
Anotácia:
Základným problémom v teórií konečných modelov je problém overovania vlastností relačných štruktúr, akými sú napríklad grafy. V súčastnosti sa výskum sústredí na hľadanie podtried grafov, na ktorých je problém overovania vlastností definovaných (existenčnou) logikou prvého rádu parametrizovateľný, pretože tento problém nie je parametrizovateľný, ak platí hypotéza o exponenciálnom čase. V tejto práci …viac
Abstract:
A fundamental problem in finite model theory is model checking on relational structures such as graphs. The current highlights of research focus on finding subclasses of graphs on which (existential) first-order model checking is fixed-parameter tractable (FPT), since (existstential)FO model checking on general graphs is non-FPT, unless the Exponential Time Hypothesis fails. In this work, we focus …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedúci: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
  • Oponent: Dr. rer. nat. Achim Blumensath

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Theoretical Informatics

Práce na příbuzné téma