Lumír Ondráček

Diplomová práce

Vytápění a chlazení domu s pečovatelskou službou pomocí tepelných čerpadel s rekuperací vzduchu a ohřev teplé vody solárními panely.

The House With Domiciliary Services, Heating And Ventilation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem domu s pečovatelskou službou a řešením jeho vytápění, chlazení a úpravou vzduchu ve společných prostorách. Předmětem práce bylo vytvoření projektu, splňujícího požadavky příslušných norem a zároveň dnešní moderní trendy v energeticky úsporném a komfortním bydlení. Systém vytápění je kombinací podlahových deskových konvektorů a otopných těles. Jako zdroj tepla a chladu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a project of a nursing house and solution of the heating, cooling and the exchange of air in common area. Subjekt of this thesis was designing of nursing house, which meets the requirements of appropriate norms and trend nowadays in energy saving and comfortable living. The heating system is the combination of floor convector plate and radiators. Air-water heat pump was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2012
  • Vedoucí: Irena Svatošová
  • Oponent: Vlastimil Fabikovič

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava