Ing. Tomáš Kotulan

Diplomová práce

Evropský trh s elektrickou energií

The European electricity market
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat evropský trh s elektřinou. V práci najdeme nejprve teoretické poznatky o trhu s elektřinou. Důraz je kladen na to, aby čtenář práce pochopil, jak samotný trh funguje. Dále se práce zaměřuje na popsání procesu liberalizace včetně současných trendů. V práci nalezneme současný stav trhu s elektřinou v Evropě s ohledem především na výrobní kapacity. Praktická …více
Abstract:
The goal of the master thesis is to analyze European electricity market. First, theoretical findings about electricity market are summarized. The emphasis is put on understand-ing how the market work itself. Furthermore, work focused on description of process liberalization including existing trends. In this work we find current state of European electricity market in particular with regard with generating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Tomáš Urbanovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma