Bc. Žaneta Pochopová

Bachelor's thesis

Ekologický výukový program pro předškolní děti – „Žížala“

Environmental educational program for Preschoolers - " Earthworm "
Abstract:
Bakalářská práce Ekologický výukový program pro předškolní děti – „Žížala“ je zaměřena na tvorbu a realizaci ekologického výukového programu pro předškolní vzdělávání. Teoretická část bakalářské práce se zabývá vymezením teorie environmentální výchovy a jejím zasazením v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Seznamuje se zásadami teorie tvorby ekologických výukových programů. V praktické …more
Abstract:
Bachelor thesis Environmental educational program for preschool children "Earthworm" is focused on the creation and implementation of the environmental educational program for preschool education. The theoretical part deals with the definition of environmental education theory in the context of Framework educational program for preschool education. It acquaints with the principles of the theory of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta