Theses 

Ekologický výukový program pro předškolní děti – „Žížala“ – Bc. Žaneta Pochopová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Žaneta Pochopová

Bakalářská práce

Ekologický výukový program pro předškolní děti – „Žížala“

Environmental educational program for Preschoolers - " Earthworm "

Anotace: Bakalářská práce Ekologický výukový program pro předškolní děti – „Žížala“ je zaměřena na tvorbu a realizaci ekologického výukového programu pro předškolní vzdělávání. Teoretická část bakalářské práce se zabývá vymezením teorie environmentální výchovy a jejím zasazením v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Seznamuje se zásadami teorie tvorby ekologických výukových programů. V praktické části je popsána tvorba, realizace a zhodnocení vlastního ekologického výukového programu. Praktická část bakalářské práce obsahuje metodiku ekologického výukového programu pro předškolní děti na téma Žížala. Program byl realizován ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, kde je jeho část i nadále součástí nabídky pro mateřské školy.

Abstract: Bachelor thesis Environmental educational program for preschool children "Earthworm" is focused on the creation and implementation of the environmental educational program for preschool education. The theoretical part deals with the definition of environmental education theory in the context of Framework educational program for preschool education. It acquaints with the principles of the theory of creation the environmental educational programs. The practical part describes the creation, implementation and evaluation of own environmental educational program. The practical part contains a methodology for the environmental educational program for preschool children on the topic Earthworm. The program was implemented in Lipka, school facility for environmental education. Its part continues as component of the offer for kindergarten.

Klíčová slova: ekologický výukový program, předškolní děti, environmentální výchova v mateřské škole, žížala, metodika, environmental educational program, preschoolers, environmental education in kindergarten, earthworm, methodics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:39, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz