Ing. Jindřich Faktor

Bakalářská práce

Pohledávky po splatnosti

Overdue receivables
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou pohledávek především v oblasti jejich prevence a odstranění, eventuálně zmírnění rizik a dopadů pohledávek. První část práce představuje teoretické souvislosti, jakými jsou vymezení pohledávek, jejich správa a monitoring, nástroje pro zmírnění rizik a urychlení inkasa, a v neposlední řadě se tato část věnuje vymáhání pohledávek. Na tuto část navazuje druhá část práce …více
Abstract:
This thesis deals with matters of receivables, especially in areas such as their prevention, elimination or mitigation of risks and impacts of receivables. The first part of the thesis presents theoretical contexts such as definitiv of receivables, management and monitoring, instruments used for mitigation of risks and acceleration of cash collection, and last but not least, this part deals with debt …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Bezděka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní