Bc. Lenka Mlčáková

Diplomová práce

Obec Soběchleby a okolí v letech 1918-1945

The village of Soběchleby and its neighbourhood during 1918-1945
Anotace:
Diplomová práce „Obec Soběchleby a okolí v letech 1918-1945“ pojednává o historii a společenském životě ve vybraných obcích kraje zvaného Záhoří. Práce se zabývá politickou a hospodářskou problematikou. V dalších kapitolách je pozornost věnována církevnímu životu, školství a spolkům, protože díky nim se rozvíjela vzdělanost a kultura v obcích. Významnou kapitolou jsou služby, které se ve sledovaném …více
Abstract:
The diploma thesis ‘The village of Soběchleby and its neighbourhood during 1918-1945‘discusses about the history and social life in chosen villages of a district called ‘Záhoří’. The thesis is concerned with the political and economic problematic. In next chapters is attention paid to the life of the Church, schooling and clubs because thanks to them the education and culture was cultivated in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. František Čapka, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta