Theses 

Obec Soběchleby a okolí v letech 1918-1945 – Bc. Lenka Mlčáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Mlčáková

Diplomová práce

Obec Soběchleby a okolí v letech 1918-1945

The village of Soběchleby and its neighbourhood during 1918-1945

Anotace: Diplomová práce „Obec Soběchleby a okolí v letech 1918-1945“ pojednává o historii a společenském životě ve vybraných obcích kraje zvaného Záhoří. Práce se zabývá politickou a hospodářskou problematikou. V dalších kapitolách je pozornost věnována církevnímu životu, školství a spolkům, protože díky nim se rozvíjela vzdělanost a kultura v obcích. Významnou kapitolou jsou služby, které se ve sledovaném období rozvíjely.

Abstract: The diploma thesis ‘The village of Soběchleby and its neighbourhood during 1918-1945‘discusses about the history and social life in chosen villages of a district called ‘Záhoří’. The thesis is concerned with the political and economic problematic. In next chapters is attention paid to the life of the Church, schooling and clubs because thanks to them the education and culture was cultivated in the villages. The important chapter is also the one describing services which developed in the studied period.

Klíčová slova: obec, dějiny, kronika, školství, hospodářství, spolky, kultura, 20. století, village, history, chronicle, education, economy, association, culture, 20th century

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. František Čapka, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz