Mgr. Michal Žďárský

Bakalářská práce

Polsko-ruská válka 1919-1921 v sovětské literatuře

Polish-Russian War 1919-1921 in Soviet literature
Anotace:
Diplomová práce Polsko-ruská válka 1919-1921 v sovětské literatuře pojednává o ohlasu, který tento konflikt vyvolal v umělecké obci, konkrétně pak mezi sovětskými spisovateli. Jelikož není tento konflikt příliš známý a v naší společnosti, jakož i mezi historiky, mu není věnován potřebný prostor, ať už v podobě debaty či odborných prací, hrají literární umělecká díla a obraz, který o tomto střetu Moskvy …více
Abstract:
The thesis "Polish-Soviet War in Soviet Literature" deals with the response that this conflict created in the artistic community, primarily between Soviet writers. Since this conflict is not very well known in our society, literary works of art play an important informative role. But this image may be for insufficiently informed audience misleading. The reason is the specificity of Soviet literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Krajtl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika