Silvie HABARTOVÁ

Bakalářská práce

Vytvoření a ověření výukového programu: Výchova ke zdraví a prevence neinfekčních onemocnění (ischemická choroba srdeční)

Creation and verification of the tutorial: Health education and prevention of the non-infectious disorders (ischemic heart disease)
Anotace:
Tato bakalářská práce seznamuje s důležitostí prevence kardiovaskulárních onemocnění. Přináší stručný pohled na fyziologii a anatomii srdce a cév. Uvádí základní informace o ischemické chorobě srdeční, příčinách, příznacích, diagnostice, léčbě a rehabilitaci nemocných s tímto onemocněním. Představuje multifaktoriální onemocnění aterosklerózu. Připomíná základy první pomoci. Cílem práce je vytvoření …více
Abstract:
This thesis introducestheimportanceofpreventionofcardiovasculardisease. Itprovides a brieflookatthe anatomy and physiologyoftheheart and bloodvessels. Gives basic informationaboutcoronaryheartdisease, causes, symptoms, diagnosis, treatment and rehabilitationofpatientswiththisdisease. Itrepresents a multifactorialdiseaseatherosclerosis. Itrecallsthebasicsoffirstaid. Thegoalis to create a training program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Vlasta KURSOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HABARTOVÁ, Silvie. Vytvoření a ověření výukového programu: Výchova ke zdraví a prevence neinfekčních onemocnění (ischemická choroba srdeční). Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses helvbu helvbu/2
27. 4. 2012
Složky
Soubory
Bulanova, L.
28. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.