Bc. Zuzana Kadlečková

Diplomová práce

Bolest u žen v gynekologii a porodnictví

Pain in Women in Gynaecology and Obstetrics
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice monitoringu akutní pooperační bolesti po gynekologických a porodnických operacích. Teoretická část detailně popisuje základní informace o bolesti, včetně nejpoužívanějších škál pro hodnocení bolesti, následuje popis základních gynekologických a porodnických operací spojených s bolestí. Ve výzkumné části byl zjišťován vztah v hodnocení bolesti mezi třemi škálami …více
Abstract:
The thesis is focused on the monitoring of the acute post-operative pain after gynecological and obstetrical surgeries. The theoretical part describes the basic information about pain, including the most widely used scales for pain assessment, followed by a description of basic gynecological and obstetrical operations associated with pain. In the research part of the thesis, there was examined the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Petra Mandysová, MSN, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kadlečková, Zuzana. Bolest u žen v gynekologii a porodnictví. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií