Lucie Malinková

Bachelor's thesis

Bolest u novorozence a její hodnocení

Pain assessment in neonates
Abstract:
Téma bakalářské práce je Bolest u novorozenců a její hodnocení. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. Teoretická část se zabývá především informacemi o novorozenecké bolesti a její léčbou. V praktické části je zkoumán přístup dětských sester k bolesti a její hodnocení. Výzkumné šetření probíhalo ve Zlínském kraji.
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is the pain neonates feel and its evaluation. The work consists of a theoretical and a research section. The theoretical part deals mainly with information about neonatal pain and its treatment. In the practical part the pediatric nurses´ approach to pain and its evaluation is surveyed. The survey was carried out in the Zlín Region.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: MUDr. Veronika Sabová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Malinková, Lucie. Bolest u novorozence a její hodnocení. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií