Lucie Malinková

Bakalářská práce

Bolest u novorozence a její hodnocení

Pain assessment in neonates
Anotace:
Téma bakalářské práce je Bolest u novorozenců a její hodnocení. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. Teoretická část se zabývá především informacemi o novorozenecké bolesti a její léčbou. V praktické části je zkoumán přístup dětských sester k bolesti a její hodnocení. Výzkumné šetření probíhalo ve Zlínském kraji.
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is the pain neonates feel and its evaluation. The work consists of a theoretical and a research section. The theoretical part deals mainly with information about neonatal pain and its treatment. In the practical part the pediatric nurses´ approach to pain and its evaluation is surveyed. The survey was carried out in the Zlín Region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Veronika Sabová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malinková, Lucie. Bolest u novorozence a její hodnocení. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka