Mgr. et Mgr. Michal MRÁZEK

Disertační práce

Determinanty úspěchu studentů v Malých uzavřených on-line kurzech zaměřených na podporu informatického myšlení

Determinants of student success in SPOC courses aimed at the support of computational thinking
Anotace:
Disertační práce se zabývá determinanty úspěchu v malých uzavřených on-line kurzech (SPOC), vyžadujících různé úrovně informatického myšlení. Teoretická část práce je věnována genezi a vymezení moderního způsobu vzdělávání formou SPOC. Zabývá se informatickým myšlením a jeho úrovněmi v kontextu didaktiky informatiky. Shrnuje poznatky o obecných a specifických determinantech úspěchu. V empirické části …více
Abstract:
The dissertation analyses the determinants of success in small private online courses (SPOCs) which require different levels of informational thinking. The theoretical part of the dissertation deals with the origin and definition of the modern way of education by means of SPOCs. The concept of informational thinking and its levels in the context of the didactics of information science is addressed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
 • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁZEK, Michal. Determinanty úspěchu studentů v Malých uzavřených on-line kurzech zaměřených na podporu informatického myšlení. Olomouc, 2020. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hep1zc hep1zc/2
31. 8. 2020
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.